Tuesday, 6 August 2013

005. പുഴവക്കിലന്നുനമ്മളു് പുളകവും പൂക്കളും പങ്കുവെച്ചു

ഗാനം ആറു്

പുഴവക്കിലന്നുനമ്മളു് പുളകവും
പൂക്കളും പങ്കുവെച്ചു 

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯
കാട്ടുപഴമിറുന്നു....... തോഴീനി൯റ്റെ
കാലടിപ്പാടിലു്വീണൂ.......
കണ്ണാടിപോലെമിന്നും......പുഴയിലാ
മീനുനി൯കണ്ണുതന്നെ....... [കാട്ടുപഴമിറുന്നു]

ആനല്ലനീലിമയിലു്....... മുകിലു്നിര
മുകരുന്ന മലമുകളിലു്
മിഴിമെല്ലെനീട്ടിനീട്ടി.......പുതുവെട്ടം
ചൊരിയുന്നു സൂര്യബിംബം.... [കാട്ടുപഴമിറുന്നു]

കാട്ടുചോലക്കരയിലു്....... നമ്മളു്പണ്ടു
പാടുന്ന പാട്ടുംകേട്ടു
നിലു്ക്കും മാനിണകളു്ത൯റ്റെ.......പൂക്കണ്ണുകളിലു്
കണ്ടുനാംനമ്മെത്തന്നെ..... [കാട്ടുപഴമിറുന്നു]

പുഴവക്കിലന്നുനമ്മളു്.......പുളകവും
പൂക്കളും പങ്കുവെച്ചു
പുഴയിവളുടെ മടിയിലു്മുങ്ങി.......പ്രേമത്തി൯റ്റെ
കവിതകളും കണ്ടെടുത്തു........[കാട്ടുപഴമിറുന്നു]


 
From Jalaja Padma Raaji.

If you wish, you can purchase the book Jalaja Padma Raaji here:

https://www.amazon.com/dp/B07CKTQDC3

Kindle eBook
LIVE
Published on April 23, 2018
USD $1.19
ASIN: B07CKTQDC3
Pages: 46
Kindle Price (US$): $1.12
Kindle Price (INR): Rs. 79.00

No comments:

Post a Comment