Tuesday, 6 August 2013

003. ഒരുവസന്തം കടന്നുവന്നു കവിതയെഴുതിയ മിഴികളിലു്

ഗാനം രണ്ടു്

ഒരുവസന്തം കടന്നുവന്നു 

കവിതയെഴുതിയ മിഴികളിലു്

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯


 
(അവതരണ ഗാനം. ക്രെഡിറ്റിനും റ്റൈറ്റിലിനുമൊപ്പം)


Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=v0DrHvpk0MI

ഒരുവസന്തം കടന്നുവന്നു
കവിതയെഴുതിയ മിഴികളിലു്
നിറയുമശ്രുകണങ്ങളു്കൊണു്ടു
പുഴയൊഴുകീ ഈവഴീ...........
പുഴയൊഴുകീ ഈവഴി.

നിറനിലാവി൯ നിമിഷഭംഗി
നിഴലിടുന്ന യമുനയിലു്
ഹൃദയഭാരം കവിതയായി
ഒഴുകിയെത്തീ പ്രിയസഖീ.......
ഒഴുകിയെത്തീ പ്രിയസഖീ.

നിറയുമരുമ പുളിനഭംഗി
കടമെടുത്ത കാ൪മ്മേഘമേ,
ഇനിയുമിരവിലു് വരുമൊ,നി൯റ്റെ
കടകടഹമാം ധ്വനിയുമായു്......
കടകടഹമാം ധ്വനിയുമായു്.

നിന്നിലിന്ദ്ര ധനുസ്സുമായി
വ൪ണ്ണശബളം മുകിലുകളു്
കളകളംകള നിസ്വനത്തി൯
ഗദ്ഗദം പദമാപദം................
ഗദ്ഗദം പദമാപദം.

നിറമിഴിയിലു് നിന്നുമരുമ
കുളിരരുവി ഒഴുകിടും
നി൯റ്റെ ന൪ത്തന വേദിയായി
സാന്ദ്രമാം ഹിമയാചലം.........
സാന്ദ്രമാം ഹിമയാചലം.

പലപളുങ്കു മണികളായി
പതനതീരമണഞ്ഞു നീ
പലരുടേയും പടഹനി൪ഘോ-
ഷങ്ങളു്കേട്ടു മയങ്ങി നീ.........
കേട്ടുമയങ്ങി നീ.

മദനഭാവം മധുരഭാവം
മഥുരത൯പുര ഗോപുരം
ഒഴുകിയെത്തും കാറ്റിലെ൯റ്റെ
പ്രിയസഖിത൯ഗദ്ഗദം...........
പ്രിയസഖിത൯ഗദ്ഗദം.


 
From Jalaja Padma Raaji.

If you wish, you can purchase the book Jalaja Padma Raaji here:
https://www.amazon.com/dp/B07CKTQDC3

Kindle eBook
LIVE
Published on April 23, 2018
USD $1.19
ASIN: B07CKTQDC3
Pages: 46
Kindle Price (US$): $1.12
Kindle Price (INR): Rs. 79.00
No comments:

Post a Comment