Thursday, 8 March 2018

053. സിനിമാനട൯മാ൪ അറസു്റ്റുകളു്ക്കതീതരാണോ?

സിനിമാനട൯മാ൪ അറസു്റ്റുകളു്ക്കതീതരാണോ?

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯

 
 
കേരളത്തിലടുത്തകാലത്തു്, 2017 ജൂലൈമാസം മുതലു്, വാ൪ത്താമാധ്യമങ്ങളിലു് നിറഞ്ഞുനിന്ന ചില പേരുകളെക്കുറിച്ചിവിടെപ്പറയാം. അതുകഴിഞ്ഞു് ഇവരെക്കുറിച്ചു് രണു്ടുകാര്യങ്ങളു്കൂടിപ്പറയാം. അതിലൊന്നു് ഇവ൪നടത്തിയതും മാധ്യമരേഖകളു്പ്രകാരം തെളിവുകളുള്ളതുമായ ഇവരുടെ ചില പ്രസു്താവനകളുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെയും സാരാംശവും അതിലൂടെയവ൪ നലു്കിയ (തെറ്റായ) സന്ദേശങ്ങളുമാണു്. രണു്ടാമത്തേതു് അവരുടെ പ്രസു്താവനകളിലു്നിന്നുയ൪ന്നുവരുന്ന വെറുമൊരു സംശയമാണു്.

ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ നിയമസഭാംഗങ്ങളും പാ൪ലമെ൯റ്റംഗങ്ങളുമായ ഇന്നസെ൯റ്റു്, മുകേഷു്, ഗണേഷു്കുമാ൪, ചലച്ചിത്ര നട൯മാരായ സിദ്ദിഖു്, ശ്രീനിവാസ൯, ജയറാം, വിജയരാഘവ൯, ഹരിശ്രീ അശോക൯, സലിം കുമാ൪, സിനിമാസംവിധായകരായ അടൂ൪ ഗോപാലകൃഷു്ണ൯, ജോഷി, രഞു്ജിത്തു്, ലാലു് ജോസു്, നാദി൪ഷാ, ഫിലിംനി൪മ്മാതാക്കളായ ഹംസ, സുരേഷു് കുമാ൪, അരുണു് ഘോഷു്, ബിജോയു് ചന്ദ്ര൯, തിരക്കഥാകൃത്തു് ബെന്നി പി. നായരമ്പലം, മൈന൪ നട൯മാരായ സുരേഷു് കൃഷു്ണ, ഏലൂ൪ ജോ൪ജ്ജു്, സുധീ൪, സിനിമാസംഘടനാ പ്രവ൪ത്തകരായ കലാഭവ൯ ഷാജോണു്, ആലു്വി൯ ആ൯റ്റണി, കൂട്ടിക്കലു് ജയചന്ദ്ര൯ എന്നിവരാണവ൪. ഇവിടെപ്പറയാത്ത പേരുകളു് അസംഖ്യം വേറെയുമുണു്ടു്. മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ പ്രവ൪ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ജയിലു്പ്പുള്ളികളുടെയും വിചാരണത്തടവുകാരുടെയും അവകാശ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഈ പേരുകളൊന്നുംതന്നെ കേരളം ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ല. ഇവരിത്രപേരും സ൪വ്വസന്നാഹങ്ങളോടെയും ഇത്ര ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയും ഒരുമിച്ചു് യുദ്ധപ്പ്രതിരോധത്തിനിറങ്ങുമ്പോളു്, ഇതുവരെയും നമ്മളു് കാണാത്തതും, ഇവിടെസ്സൂചിപ്പിക്കുന്ന കേസ്സന്വേഷണത്തിനിടയു്ക്കു് സ്വാഭാവികമായും ചരുളു്നിവ൪ന്നുവന്നുകൊണു്ടിരുന്നതുമായ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു ക്രിമിനലു്മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരു കുഞ്ഞുമേലു്ക്കഷു്ണം മാത്രമാണോ കേരളത്തിലു് നമ്മളിപ്പോളു് കണു്ടുകൊണു്ടിരിക്കുന്നതെന്നു് സംശയംതോന്നും.

ഗോപാലകൃഷു്ണനെന്ന മലയാളസിനിമാനട൯ സിനിമാനടിയായ ഒരു പെണു്കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണു്ടുപോയി മാനഭംഗപ്പെടുത്തി ചിത്രങ്ങളെടുക്കാനുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിനും അതിനുള്ള ഗൂഢാലോചനയു്ക്കും നേതൃത്വം നലു്കിയെന്നുള്ള ചാ൪ജ്ജിലു് ജയിലിലായതിനുശേഷം ഇയാളു്ക്കനുകൂലമായി പ്രസു്താവനകളിറക്കുകയും, പരസ്യമായും രഹസ്യമായും ചരടുവലികളു് നടത്തുകയും ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട പെണു്കുട്ടിയു്ക്കെതിരെ സ്വന്തം അമ്മമാരെയും ഭാര്യമാരെയും പെണ്മക്കളെയുംപോലും മറന്നുകൊണു്ടു് പോ൪വിളികളു് നടത്തുകയും ഭീഷണികളു് മുഴക്കുകയും ജയിലിനകത്തും പുറത്തും പരേഡുകളു്നടത്തി കേരളത്തിലെ അംഗീകൃത നിയമവ്യവസ്ഥയെയും നീതിന്യായവ്യവസ്ഥയെയും ദുസ്സ്വാധീനിക്കാ൯ ശ്രമിക്കുകയും ചെയു്തു് കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച ജനപ്രതിനിധികളും, സിനിമാനട൯മാരും സംവിധായ൯മാരും, നി൪മ്മാതാക്കളും സിനിമാസംഘടനാ പ്രവ൪ത്തകരുമാണിവ൪. ഇവരുടെ ഈ പ്രവൃത്തി കേരളംമുതലു് കാഷു്മീ൪വരെയുള്ള മുഴുവ൯ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അന്ത൪ദ്ദേശീയമായും റിപ്പോ൪ട്ടുചെയ്യപ്പെടുകയും കേരളസംസ്ഥാനത്തിനും സംസു്ക്കാരത്തിനും മുഴുവ൯ ജനങ്ങളു്ക്കും അപമാനമാവുകയും ചെയു്തു. ഇപ്പോളു് ഗോപാലകൃഷ്ണ൯ ചെയു്തെന്നു് ചാ൪ജ്ജുചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപോലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളു് ഇതിലു്നിന്നുമാവേശമുളു്ക്കൊണു്ടുകൊണു്ടു് ഇതിനെത്തുട൪ന്നു് വടക്കേയിന്ത്യ൯ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആരംഭിച്ചിട്ടുണു്ടെന്നും റിപ്പോ൪ട്ടുകളു് കാണുന്നു. 
 
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനലു് വക്കീല൯മാരെയുംകാളു് ലീഗലി ട്രെയി൯ഡും കു്ളീനുമായ ജീനിയസ്സുകളു് കേരളാ പോലീസ്സിനുള്ളിലു് കാക്കിയിട്ടു് ജോലിചെയ്യുന്നുണു്ടെന്നുള്ള വസു്തുത പണത്തി൯റ്റെയും സ്വാധീനത്തി൯റ്റെയും ഹൂങ്കിലിവ൪ മറന്നു. അതുകൊണു്ടാണു് ഇവരുടെ വമ്പ൯ യുദ്ധസന്നാഹങ്ങളെയെല്ലാം നിഷു്പ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണു്ടു് കേസ്സി൯റ്റെ അപൂ൪വ്വതയാലും തെളിവുകളുടെ നിയമസാധുതയാലും മജിസു്ട്രേറ്റു് കോടതിമുതലു് ഹൈക്കോടതിവരെ ഇവ൪ ഐക്യദാ൪ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കുറ്റാരോപിത൯റ്റെ ജാമ്യഹ൪ജ്ജികളു് ഡസ൯തവണ തള്ളപ്പെട്ടതു്. എമ്മേയും എല്ലെലു്ബീയും എല്ലെല്ലെമ്മും നേടി സാധാരണ കോണു്സു്റ്റബിളായി കേരളാ പോലീസ്സിലു് ജോലിചെയു്തു് ലീവെടുത്തു് നെതെ൪ലാ൯ഡു്സിലെ ഹേഗിലെ ഇ൯റ്റ൪നാഷണലു് കോ൪ട്ട് ഓഫു് ജസു്റ്റിസ്സിലും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കൗണു്ട൪ ടെററിസം വിംഗിലുംവരെ ജോലിചെയ്യുന്നവ൪വരെയുണു്ടു് കേരളത്തിലെ പൊലീസ്സിലു്. അതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോളു് വെള്ളിവെളിച്ചംകണു്ടു് കണ്ണുമഞ്ഞളിച്ചു് തലയു്ക്കുള്ളിലു് ശബ്ദങ്ങളു്കേട്ടുനടക്കുന്ന ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളെന്തെല്ലാമാണു്?

കുറ്റകൃത്യ നി൪വ്വഹണത്തി൯റ്റെയും കുറ്റാന്വേഷണ നി൪വ്വഹണത്തി൯റ്റെയും ക്ലാസ്സിക്കു് സിനിമകളു് സൃഷ്ടിച്ച മലയാളസിനിമയിലെ മുടിചൂടാമന്ന൯മാ൪ മുഴുവ൯ ഉച്ചുകുത്തിനിന്നു് ശ്രമിച്ചിട്ടും പ്രതിയിപ്പോഴും ജയിലിലു്ത്തന്നെ കിടക്കുന്നുവെന്നതു് കേരളത്തിലെ ജനമനസ്സിനെയും (അതിലു് പോലീസ്സുദ്യോഗസ്ഥരുടേതുമടങ്ങുന്നു) ജനങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളുടെയും ഗവണു്മെ൯റ്റുദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പൊതുവായ സത്യസന്ധതയെയും കുറിച്ചു് ഇവ൪ക്കുള്ള അജ്ഞതയിലേയു്ക്കു് വിരലു്ചൂണു്ടുന്നു. രാജ്യം മുഴുവ൯ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന കുരുന്നുകളോടും പെണു്കുട്ടികളോടും സു്ത്രീകളോടുമൊപ്പം അലിവോടെയും ആ൪ദ്രതയോടെയും സഹാനുഭൂതിയോടെയും നിലകൊള്ളുമ്പോളു് ആക്രമണസംഘങ്ങളോടൊപ്പം പരസ്യമായി നിലകൊണു്ടു് ജനങ്ങളു്ക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥവൃന്ദങ്ങളു്ക്കും രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തിനും തെറ്റായ സന്ദേങ്ങളു് നലു്കാനും നീതിന്യായവ്യവസ്ഥയെ വഴിതെറ്റിക്കാനും ശ്രമിച്ച ഇവ൪ക്കു് എവിടെയാണു് വഴിതെറ്റിയതു്? അതോ ജയിലിലു്ക്കിടന്നുകൊണു്ടു് താ൯ പച്ചയു്ക്കു് ആത്മകഥയെഴുതാ൯ പോവുകയാണെന്നു് ഗോപാലകൃഷു്ണ൯ ഇവ൪ക്കു് സബു്റ്റിലു് വാണിങ്ങുകളു് നലു്കിയോ?


[In response to news article ‘John Brittas interfered to prevent actor’s arrest!... Pinarayi and Mammootti actor’s prime rivals?!...ദിലീപി൯റ്റെ അറസു്റ്റൊഴിവാക്കാ൯ ജോണു് ബ്രിട്ടാസ്സു് ഇടപെട്ടു!..ദിലീപി൯റ്റെ മുഖ്യശത്രുക്കളിലു് പിണറായിയും മമ്മൂട്ടിയും?!..’ on 26 September 2017]From the book:


From Raashtreeya Lekhanangal Part I

If you wish, you can buy the book Raashtreeya Lekhanangal Part I here:
https://www.amazon.com/dp/B07D8Q213L

Kindle eBook
LIVE
Published on May 23, 2018
$2.49 USD
ASIN: B07D8Q213L
Length: 153 Pages
Kindle Price (US$): $2.35
Kindle Price (INR): Rs. 170.00

 


No comments:

Post a Comment