Wednesday, 20 June 2018

081. വനസീമയിലെ പുലു്ക്കുടിലു്. കവിത

വനസീമയിലെ പുലു്ക്കുടിലു്

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯
 

'പ്രഭാതമുണരും മുമ്പേ' സമാഹാരത്തിലു്നിന്നും

Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=5pGE-wuqEp8


വനസീമയിലെ പുലു്ക്കുടിലു്

ഇരുട്ടു്,
നിലാവു് വന്നിട്ടില്ല,
ആകാശത്തു് തീക്ഷു്ണപ്രഭയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം:
മലയുടെ ശിഖരങ്ങളും,
വനനിരകളും,
ആ നക്ഷത്രത്തെത്തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുനിലു്ക്കുന്നു.

വനസീമയിലെ പുലു്ക്കുടിലു്,
അംഗനമാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും
ഇമ്പമാ൪ന്ന സംഘഗാനത്തി൯റ്റെ
സംഗീതമാധുരിയിലൂടേ ഞാ൯ നടന്നൂ,
ഞാ൯ നമിച്ചു;
ആഹ്ലാദത്തി൯റ്റെ ഗാനം
ആകാശത്തേയു്ക്കു പോയി.

മഴകഴിഞ്ഞ മാനം,
കണ്ണഞു്ചും അന്തരീക്ഷം,
കത്തുന്ന സൂര്യ൯,
ഉഗ്രമായ ഉഷു്ണവും വെളിച്ചവും;
സാഹചര്യത്തി൯റ്റെ സമ്മ൪ദ്ദമേലു്ക്കുന്ന
എ൯റ്റെ നിസ്സാരത!
എ൯റ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നു ഞാ൯ നന്ദിപറഞ്ഞു.

നിറഞ്ഞു തെളിഞ്ഞ പുഴ,
മലയുടെ താഴു്വര,
എനിക്കു മീതെ പുഴ,
മീനുകളെ൯ മേനിയെവന്നു തള്ളുന്നു;
നീരാടാ൯ ജലമെടുത്തതിനു്
പുഴയോടു ഞാ൯ ക്ഷമ ചോദിച്ചു.

ഒരു ശരീരമൊഴുകിവരുന്നു,
ഒരു വീ൪ത്ത പട്ടി;
തിരമാലയിലൂടെ പൊങ്ങിയും താണും
അതു പാറക്കെട്ടിലൂടെ
താഴോട്ടൊലിച്ചുപോയി.

സുന്ദരമൊരു വൈകുന്നേരം,
കൊന്നമരച്ചുവട്ടിലേക്കു നീങ്ങിനിന്നു ഞാ൯,
ഒരു മഞ്ഞപ്പൂവു് എന്നെത്തൊടാതെ
നിലത്തു വന്നു വീണു;
നല്ലൊരന്തരീക്ഷമെന്നു് ആരോ ഒരാളു്
ഉച്ചത്തിലു് പറഞ്ഞുകൊണ്ടു പോകുന്നു.


 
From Prabhaathamunarum Mumpe


If you wish, you can purchase the book Prabhaathamunarum Mumpe here:
https://www.amazon.com/dp/B07DCFR6YX
Kindle eBook
LIVE
Published on May 28, 2018
$2.49 USD
ASIN: B07DCFR6YX
Length: 71 pages
Kindle Price (US$): $2.37
Kindle Price (INR): Rs. 169.00


Images for this poem:


No comments:

Post a Comment