Tuesday, 19 June 2018

079. മാനസ്സികയാരോഗ്യത്തി൯ കേന്ദ്രത്തി൯ സൂപ്രണു്ടറിയാ൯. ആസു്പത്രിജാലകം കവിത

മാനസ്സികയാരോഗ്യത്തി൯ കേന്ദ്രത്തി൯ സൂപ്രണു്ടറിയാ൯

ആസു്പത്രിജാലകം കവിത 6 (കത്തുകവിത- ലെറ്റ൪സോംഗു്)

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯
 
മാനസ്സികയാരോഗ്യത്തി൯ കേന്ദ്രത്തി൯ സൂപ്രണു്ടറിയാ൯

മാനസ്സികയാരോഗ്യത്തി൯ കേന്ദ്രത്തി൯ സൂപ്രണു്ടറിയാ൯
പീയെസ്സു രമേശ൯ ചന്ദ്ര൯ എഴുതുന്ന കത്തവിടെത്തും.

ആരോഗ്യവകുപ്പിലെയാപ്പീസ്സല്ലെന്നു തോന്നിപ്പോകും
പോഷു്മോഡലു് സ്വീറ്റിലൊരുഗ്ര൯ കസ്സേരയിലു് നീയമരുന്നു.

ഡീയെമ്മോയുടെയൊരു മേഡസ്സ്വം തന്നിലമ൪ത്തിയിരിക്കും
അക്കൗണ്ടു ക്ളാ൪ക്കായീടുമജയനിപ്പോഴുമുണ്ടോ?

ഏഷ്യാനെറ്റു് സംഗീതത്തി൯ മാന്ത്രികമാം ലഹരിയിലു് നിത്യം
മുഴുകുന്നൊരു റോയി ഗോമസ്സവിടെയിപ്പോഴുമുണ്ടോ?

സെക്ഷ൯റ്റെ ചുമതലമുഴുവ൯ മറ്റുള്ളോരുടെമേലു്ച്ചാരി
സ്വസ്ഥമായ്ക്കൈയ്യുംവീശിപ്പോകുമക്കൗണ്സ്ടൂവുണ്ടോ?

നേരെചൊവ്വേ കാര്യങ്ങളു് പറയുന്നൊരനുജനും
പ്രിയസോദരിയാം സീ. ഏയും സുഖമായി വാഴുന്നുണ്ടോ?

P S Remesh Chandran is good at English, Malayalam,
And a host other-worldly good things like this, now good-bye!

[Written on 22 May 2000]
 

 
From Aaspathri Jaalakam

If you wish, you can buy the book Aaspathri Jaalakam here:
https://www.amazon.com/dp/B07C76Y3VY

Kindle eBook
LIVE
$1.19 USD
Submitted on April 16, 2018
ASIN: B07C76Y3VY
Length: 56 Pages
Kindle Price (US$): $1.12
Kindle Price (INR): Rs. 80.00

 
 
 
 

No comments:

Post a Comment